Tajne operacije su ključne za ratovanje. Na njima se bazira svaki pokret armije.
Sun Tzu