Nadahnut vladar je onaj koji puno promišlja. Dobar general je onaj koji je jako oprezan.
Sun Tzu