Brak je nešto zašto se čovek uvek kaje, bilo da ga sklopi ili ne sklopi.
Sokrat