Tjelesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem.
Sokrat