Samo dobar čovjek može biti trajno sretan, dok hrđav mora biti nesretan.
Sokrat