Ne traži razgovor s mrtvacom, a ni dobročinstvo od škrtca.
Sokrat