Ne živi se da se jede već se jede da se živi.
Sokrat