Grijesi utiču na to da čovjek, pored Allaha, zaboravi sam sebe.
Arapske poslovice