Ako se nasladjuješ grijehom, znaj da slast prolazi, a da grijeh ostaje.
Arapske poslovice