Ako nas je Bog stvorio na svoju sliku i priliku, mi smo mu to dobro vratili.
Voltaire