Ima istina koje nisu za sve ljude, niti za sva vremena.
Voltaire