Jedini način da obavežemo ljude da govore dobro o nama – da im činimo dobro.
Voltaire