Kad Bog ne bi postojao trebalo bi ga izmisliti.
Voltaire