Kada je u pitanju novac, onda je svako iste vjere.
Voltaire