Ko god ima toliku moć da te ubijedi da vjeruješ u apsurdno ima i moć da te ubijedi u činjenje nepravde.
Voltaire