Kada bismo samo mogli naslikati rukama ono što vidimo našim očima.
Honore De Balzac