Ljubavnik uvijek prvo misli na svoju ljubavnicu, pa na samoga sebe. kod muža je to obrnuto.
Honore De Balzac