Ljubav je igra u kojoj jedno uvijek vara.
Honore De Balzac