Dobar muž nikada ne ide prvi na spavanje noću, niti je zadnji koji se budi ujutro.
Honore De Balzac