Ako očuvaš cvijet – imaćeš plod.
Arapske poslovice