Nije me briga ako padnem, sve dok je iza mene neko ko će podići moju pušku i nastaviti pucati.
Che Guevara