Tišina je argument koji se iskazuje drugim sredstvima.
Che Guevara