Ukoliko se treseš od ljutnje na svaku nepravdu onda si moj suborac.
Che Guevara