Muškarci su rođeni za revolucionare, tim više ako imaju potporu u ljubavi žene.
Che Guevara