Najstarije riječi - "da" i "ne" - u isto vrijeme zahtijevaju najviše razmišljanja prije nego se kažu.
Pitagora