Iznad svakog oblaka koji pravi sjenu je zvijezda koja daje svjetlo.
Pitagora