Prijatelji su poput saputnika na putovanju koji pomažu jedan drugome kako bi se zadržali na putu u sretniji život.
Pitagora