Radije odaberi da budeš jakog duha, nego jakog tijela.
Pitagora