Zadovolji se da činiš dobro, a pusti druge da pričaju šta god žele.
Pitagora