Šutnja je bolja od riječi koje ne nose značenje.
Pitagora