Ako nešto želiš uraditi pameću, onda o tome razmišljaj noću.
Pitagora