Briga nas treba navesti na djelovanje - ne na depresiju.
Pitagora