Nijedan čovjek nije slobodan ukoliko ne može kontrolisati sam sebe.
Pitagora