U prirodi je svakog čovjeka da voli svoj vatan.
Arapske poslovice