Ako prolaziš kroz pakao, nastavi prolaziti.
Winston Churchill