Fanatik je onaj koji ne želi promijeniti mišljenje, niti želi promijeniti temu.
Winston Churchill