Najbolji argument protiv demokratije je petominutni razgovor sa prosječnim glasačem.
Winston Churchill