Pesimista vidi teškoću u svakoj prilici, dok optimista vidi priliku u svakoj teškoći.
Winston Churchill