Moje najveće postignuće je bilo u tome da sam uspio svoju ženu ubijediti da se uda za mene.
Winston Churchill