Ljubav, kad je iskrena i duboka, lako prašta i zaboravlja.
Ivo Andrić