Hrabrost se ispravno smatra za prvu među ljudskim kvalitetama, jer kad nju imaš - imaš i sve ostale.
Winston Churchill