Najviše se laže u ljubavi, lovu i u predizbornoj kampanji.
Winston Churchill