Demokratija je najlošija forma države ako izuzmemo sve ostale.
Winston Churchill