Mogu spasiti Englesku od bilo čega, osim od nje same.
Winston Churchill