Budite oprezni kada čitate knjige o zdravlju. Možete umrijeti zbog štamparske greske!
Mark Twain