Čovjek ne može biti iskreniji osim kada prizna za sebe da je lažov.
Mark Twain