Civilizacija je neograničeno umnožavanje nepotebnih potreba.
Mark Twain