Dobrota je jezik kojeg gluhi mogu čuti i slijepi vidjeti.
Mark Twain