Hajde da se svi posebno potrudimo da prestanemo komunicirati međusobno, a da počnemo voditi konverzaciju.
Mark Twain