Dobar odgoj sastoji se u sakrivanju kako mnogo mislimo o sebi a kako malo o drugima.
Mark Twain